Najważniejsze aspekty transportu ADR.

Transport ADR to rodzaj transportu, który obejmuje materiały niebezpieczne. ADR to określenie międzynarodowej umowy, która określa przepisy dotyczące między innymi: opakowanie, zabezpieczenie ładunków i oznakowań substancji. Ładunki ADR to takie, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, mienia czy środowiska naturalnego. Zaliczają się do nich między innymi: materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały zapalne, materiały utleniające, organiczne, trujące, zakaźne, promieniotwórcze czy żrące.

Jedną z wytycznych, dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych jest fakt, że kierowca, który transportuje rzeczone towary, musi mieć ukończone 21 lat. Nie dotyczy to jednak kierowców wojskowych, którzy odpowiednie umiejętności nabywają podczas wojskowych szkoleń. To nie jedyny aspekt, który musi zostać spełniony przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych. Kolejną wytyczną jest posiadanie w kabinie pojazdu pisemnej instrukcji postępowania z ładunkiem, świadectwa szkolenia i dokumentu potwierdzającego dopuszczenia pojazdu do przewozu ADR. Kierowca musi również przejść specjalistyczny kurs, podzielony na klasy i rodzaje przewożonych materiałów niebezpiecznych.

Materiały ADR podzielone są na 13 różnych klas. Główną wytyczną do klasyfikowaniu rodzaju materiałów niebezpiecznych jest dominujące zagrożenie powodowane przez dany ładunek. Poszczególne klasy posiadają również tzw. zagrożenia dodatkowe (kod klasyfikacyjny), którą dają możliwość pełnej charakterystyki zagrożenia.

Od 1 stycznie 2023 nadawca ładunku ADR musi mieć wyznaczonego doradce ADR. Dotyczy to sytuacji, w której nadawca ładunku nie zajmował się bezpośrednio czynnościami związanymi z pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, a zlecił je podmiotom zewnętrznym.

ul. Czesława Nieduszyńskiego 5
85-796 Bydgoszcz

tel. +48 531 430 180
fax +48 52 52 23 214
bydgoszcz@kompasspedycja.pl
ul. Czesława Nieduszyńskiego 5
85-796 Bydgoszcz

tel. +48 791 377 897
fax +48 52 52 23 214
bydgoszcz@kompasspedycja.pl
Polityka prywatności i ciasteczka